Site news

Picture of Bert van der Hooft
Leeromgeving voor studiejaar 2015-2016
by Bert van der Hooft - Sunday, 26 June 2016, 5:02 PM
 

De leeromgeving voor studiejaar 2015-2016 is te vinden op: http://leeromgeving.managementofchange.nl.

In deze omgeving zijn de oudere studiejaren te vinden.


Available courses

This is the Management of Technology & Innovation (MTI) course of the MBA programme. 

Do scroll down and
enter your enrolment key for the free Masterclass Experience
or Buy Directly to ensure your seat in the Masterclass

Introduction

Are you involved in a change within your organisation? Are you undergoing or implementing a change? Would you benefit from building your capability in change activation? This Masterclass enables you to realise those needs and learn the art of change activation. Do read the downloadable factsheet on your left.

The Masterclass Experience is free of charge. You can access the Masterclass Experience with the personal enrolment key you have received by signing up. Your enrolment is valid for several weeks. After expiration (usually after the Masterclass Experience)  you have to buy the course in order to access the Masterclass. That will be pretty simple: just log in and pay with Ideal option.

Alternatively you can buy the course directly to ensure your seat in the course ( the capacity for the full course is smaller than the free Masterclass Experience). In that case choose your payment by Ideal.

CAM Factsheet-Edition 1.pdfCAM Factsheet-Edition 1.pdf

De masterclass Change & Acceptance, die Change Implementers opleidt in het begeleiden van individuele verandering in implementatietrajecten. Zie de cursusinformatiepagina voor meer informatie.

This is the CLM Change Leadership Masterclass. 

This is the Knowledge Management  (KMT) course of the MBA programme.

Busienss Model You

Bij de professionalisering van de projectmanager kiest CGI de persoon en diens persoonlijk meesterschap als uitgangspunt. Het begint met een individuele classificatie (IST). Hierbij worden de kennis en het ervaringsniveau van de betrokkene in kaart gebracht. We hanteren in deze assessment de Nederlandse Competentie Baseline (NCB versie 3) en kijken tegen die achtergrond waar uw projectmanagers staan in hun ontwikkeling en groeipotentieel.Niet alleen wordt het niveau van kennis en ervaring zichtbaar, er wordt ook rekening gehouden met de complexiteit van de projecten.


Dit alles wordt in een groeimodel gepositioneerd. Positionering binnen het groeimodel gebeurt door een begeleide zelftest. Het resultaat van de zelftest geeft een goed inzicht in het kennisniveau en het ervaringsniveau van de betrokkene. De resultaten worden uitvoerig met de betrokkene besproken, leidend tot een classificatie. De niveaus komen overeen met die van het IPMA- certificeringstelsel:

 • IPMA-D: Certified Project Management Associate
 • IPMA-C: Certified Project Manager
 • IPMA-B: Certified Senior Project Manager
 • IPMA-A: Certified Projects Director

Op basis van het individuele assessment wordt door de Project Management Professional zijn of haar Persoonlijke Leerdoelstelling ingevuld: wat ziet de professional als doelstelling in de ontwikkeling van het persoonlijk meesterschap?  In een afrondend intakegesprek wordt de ambitie met de deelnemer besproken en wordt de persoonlijke leerdoelstelling getoetst aan het actuele zelfbeeld en het toekomstbeeld.

Demo Business IT Alignment.

On our wishlist....

Coming soon....

Binnen organisaties worden dagelijks vele beslissingen genomen, sommige ingrijpender dan anderen maar altijd van invloed op de organisatie.  Het onderbouwen van investerings­beslissingen is daarbij cruciaal vanwege de schaarsheid van bronnen (mensen & middelen). Betrouwbare feiten, realistische aannames en (!) logisch onderbouwde redeneringen zijn van groot belang om verspilling te voorkomen. Helaas beheerst niet iedereen de vaardigheid om dat in de praktijk toe te passen.

De cursus Kritisch Denken & Communiceren helpt je deze vaardigheid in Kritisch Denken en Communiceren te verbeteren door u inzicht te geven in de theorie en deze in de praktijk te beoefenen.

In tijden van schaarste van mensen en (financiële) middelen vragen investeringen om sterk onderbouwde baten die bovendien ook verzilverd moeten worden om geaccepteerd te kunnen worden door belanghebbenden. De Masterclass Overtuigend Verzilveren is een opleiding die werkt aan het overtuigend benoemen en verzilveren van Baten. In deze combinatieopleiding leren professionals het beste van twee competentiegebieden: enerzijds Kritisch Denken en Communiceren en anderzijds Benefits (Baten) Management.

De Masterclass Overtuigend Verzilveren is bestemd voor eenieder die betrokken is bij investeringsbeslissingen zoals: portfoliomanagers, informatiemanagers, productmanagers, programmamanagers, projectmanagers, business analisten, demand managers, supply managers, functioneel beheerders en last but not least managers in algemene zin (zoals opdrachtgevers).

In de masterclass leer je de kunst van het Overtuigend Verzilveren. Je werkt aan je competentie om onderbouwd en overtuigend beleidsdocumenten zoals investeringsvoorstellen op te stellen, respectievelijk deze te analyseren en de voorwaarden te creëren voor de verzilvering van de verwachte baten.

Kortom je leert om:

 • Beslisdocumenten van anderen en jezelf te kunnen analyseren.
 • Overtuigende beslisdocumenten te kunnen opstellen.
 • Baten te kunnen benoemen.
 • De voorwaarden creëren voor de verzilvering van baten.

De cursus bestaat uit tien leerbouwstenen in drie rubrieken:

De Masterclass omvat 8-10 lessen die uitgeserveerd worden in afzonderlijke lessen dan wel in twee workshops van twee dagen op een locatie naar keuze.

CGI levert zowel aan klanten als aan haar eigen medewerkers een Community Course “Benefits Management”. Dit onderwerp is namelijk zeer actueel en van groot belang voor iedereen die daadwerkelijk toegevoegde waarde wil leveren bij programma’s en projecten.

 “Benefits Management is common sense, but it isn’t common practice.”

 Om hun voortbestaan veilig te stellen, investeren organisaties vaak grote bedragen in programma’s en projecten die moeten bijdragen aan het verbeteren van diensten en producten, het verbeteren van prestaties, het verhogen van de klanttevredenheid of het besparen van kosten. Deze verandertrajecten vereisen moeilijke beslissingen die ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokkenen. Vanwege de schaarsheid van bronnen (mensen & middelen) en de toenemende druk om te presteren is het van groot belang dat investeringen daadwerkelijk waarde toevoegen.

Maar…

 • Hoe waarschijnlijk is het dat verwachtte uitkomsten gerealiseerd worden?
 • Hoe rationeel zijn de redeneringen en de getrokken conclusies?
 • Hoe kunnen we vooraf breed draagvlak krijgen voor investeringsbeslissingen?
 • Hoe kunnen we achteraf overtuigend aantonen dat de baten gerealiseerd zijn?
 • Hoe kunnen we de toegevoegde waarde meten?
 • Hoe kunnen we anderen betrekken in de veranderingen?
 • Hoe optimaliseren we de beoogde resultaten van investeringen?

Benefits Management richt zich op het identificeren, structureren, waarderen en realiseren van de beoogde baten, zodat organisaties breed gedragen beslissingen nemen en investeren in veranderingen die op een overtuigend manier waarde toevoegen.

 

Om hun voortbestaan veilig te stellen, investeren organisaties vaak grote bedragen in projecten die moeten bijdragen aan het verbeteren van hun diensten en producten, het verhogen van de klanttevredenheid of het besparen van kosten. Daarbij worden moeilijke beslissingen genomen die ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokkenen.

Sterke Business Cases vormen de correct onderbouwde basis voor beslissingen die door de belanghebbenden als redelijk, haalbaar en stimulerend worden ervaren. Hierdoor worden beslissingen breed gedragen en wordt het rendement van uw investeringen verhoogd. Helaas zijn ‘sterke’ Business Cases in de praktijk eerder uitzondering dan regel.

Business Case Management leert u hoe sterke Business Cases te maken en te beoordelen. Daarmee helpt Business Case Management u tot betere besluiten te komen als opdrachtgever, projectmanagers, programmamanager en portfoliomanager.

Meer weten: mail ons

Soon to be disclosed to this environment....

This is the supporting moodle course for the module graduation of RBS 2014 March 5th

Bij de professionalisering van de projectmanager kiest Logica de persoon en diens persoonlijk meesterschap als uitgangspunt. Het begint met een individuele classificatie (IST). Hierbij worden de kennis en het ervaringsniveau van de betrokkene in kaart gebracht. We hanteren in deze assessment de Nederlandse Competentie Baseline (NCB versie 3) en kijken tegen die achtergrond waar uw projectmanagers staan in hun ontwikkeling en groeipotentieel.Niet alleen wordt het niveau van kennis en ervaring zichtbaar, er wordt ook rekening gehouden met de complexiteit van de projecten.


Dit alles wordt in een groeimodel gepositioneerd. Positionering binnen het groeimodel gebeurt door een begeleide zelftest. Het resultaat van de zelftest geeft een goed inzicht in het kennisniveau en het ervaringsniveau van de betrokkene. De resultaten worden uitvoerig met de betrokkene besproken, leidend tot een classificatie. De niveaus komen overeen met die van het IPMA- certificeringstelsel:

 • IPMA-D: Certified Project Management Associate
 • IPMA-C: Certified Project Manager
 • IPMA-B: Certified Senior Project Manager
 • IPMA-A: Certified Projects Director

Op basis van het individuele assessment wordt door de Project Management Professional zijn of haar Persoonlijke Leerdoelstelling ingevuld: wat ziet de professional als doelstelling in de ontwikkeling van het persoonlijk meesterschap?  In een afrondend intakegesprek wordt de ambitie met de deelnemer besproken en wordt de persoonlijke leerdoelstelling getoetst aan het actuele zelfbeeld en het toekomstbeeld.

Binnen organisaties worden dagelijks vele beslissingen genomen, sommige ingrijpender dan anderen maar altijd van invloed op de organisatie.  Het onderbouwen van investerings­beslissingen is daarbij cruciaal vanwege de schaarsheid van bronnen (mensen & middelen). Betrouwbare feiten, realistische aannames en (!) logisch onderbouwde redeneringen zijn van groot belang om verspilling te voorkomen. Helaas beheerst niet iedereen de vaardigheid om dat in de praktijk toe te passen.

De cursus Kritisch Denken & Communiceren helpt je deze vaardigheid in Kritisch Denken en Communiceren te verbeteren door u inzicht te geven in de theorie en deze in de praktijk te beoefenen.

CCK Capturing Crucial Knowledge

Binnen organisaties worden dagelijks vele beslissingen genomen, sommige ingrijpender dan anderen maar altijd van invloed op de organisatie.  Het onderbouwen van investerings­beslissingen is daarbij cruciaal vanwege de schaarsheid van bronnen (mensen & middelen). Betrouwbare feiten, realistische aannames en (!) logisch onderbouwde redeneringen zijn van groot belang om verspilling te voorkomen. Helaas beheerst niet iedereen de vaardigheid om dat in de praktijk toe te passen.

De cursus Kritisch Denken & Communiceren helpt je deze vaardigheid in Kritisch Denken en Communiceren te verbeteren door u inzicht te geven in de theorie en deze in de praktijk te beoefenen.

Binnen organisaties worden dagelijks vele beslissingen genomen, sommige ingrijpender dan anderen maar altijd van invloed op de organisatie.  Het onderbouwen van investerings­beslissingen is daarbij cruciaal vanwege de schaarsheid van bronnen (mensen & middelen). Betrouwbare feiten, realistische aannames en (!) logisch onderbouwde redeneringen zijn van groot belang om verspilling te voorkomen. Helaas beheerst niet iedereen de vaardigheid om dat in de praktijk toe te passen.

De cursus Kritisch Denken & Communiceren helpt je deze vaardigheid in Kritisch Denken en Communiceren te verbeteren door u inzicht te geven in de theorie en deze in de praktijk te beoefenen.

Meer weten: mail ons

This is the Knowledge Management  (KMT) course of the MBA programme.

This is the Change Management  (CMT) course of the MBA programme.

This is the Management of Technology & Innovation (MTI) course of the MBA programme. Also known as Management of Technology (MOT) in the RBS programme.

Start October 2012

Het Leer- en Ontwikkeltraject Effectueel Programma Management richt zich op de ontwikkeling van de Effectuele Programma Manager die in zijn/haar praktijk te maken heeft met complexe en meervoudige verandertrajecten die met Programma Management bestuurd worden. U krijgt als deelnemer inzicht in de werkende principes van Effectueel Programma Management en leert deze toe te passen in uw eigen praktijk. U vergroot daarmee uw handelingsrepertoire om complexe en meervoudige veranderingen als Programma Manager aan te sturen en werkt u aan de ontwikkeling van uw VAKbekwaamheid: Vaardigheden, Attitude en Kennis. Met dit Leer- en Ontwikkeltraject krijgt u hiermee een belangrijke impuls in de ontwikkeling van uw competenties als Programma Manager.

Meer weten en aanmelden: bekijk de cursusbeschrijving

Bij de professionalisering van de projectmanager kiest CGI de persoon en diens persoonlijk meesterschap als uitgangspunt. Het begint met een individuele classificatie (IST). Hierbij worden de kennis en het ervaringsniveau van de betrokkene in kaart gebracht. We hanteren in deze assessment de Nederlandse Competentie Baseline (NCB versie 3) en kijken tegen die achtergrond waar uw projectmanagers staan in hun ontwikkeling en groeipotentieel.Niet alleen wordt het niveau van kennis en ervaring zichtbaar, er wordt ook rekening gehouden met de complexiteit van de projecten.


Dit alles wordt in een groeimodel gepositioneerd. Positionering binnen het groeimodel gebeurt door een begeleide zelftest. Het resultaat van de zelftest geeft een goed inzicht in het kennisniveau en het ervaringsniveau van de betrokkene. De resultaten worden uitvoerig met de betrokkene besproken, leidend tot een classificatie. De niveaus komen overeen met die van het IPMA- certificeringstelsel:

 • IPMA-D: Certified Project Management Associate
 • IPMA-C: Certified Project Manager
 • IPMA-B: Certified Senior Project Manager
 • IPMA-A: Certified Projects Director

Op basis van het individuele assessment wordt door de Project Management Professional zijn of haar Persoonlijke Leerdoelstelling ingevuld: wat ziet de professional als doelstelling in de ontwikkeling van het persoonlijk meesterschap?  In een afrondend intakegesprek wordt de ambitie met de deelnemer besproken en wordt de persoonlijke leerdoelstelling getoetst aan het actuele zelfbeeld en het toekomstbeeld.

English Course with Rotterdam Business School MBA Certifcate

In today's business world Knowledge has become the most important factor in economic life. It is imperative that organisations detect, untap, nurture, create, cultivate, protect and cash its most valuable asset “Knowledge” as the result of their organizational learning capabilities. Becoming a learning – knowledge based – company, requires an integral management of all Knowledge Management aspects in order to cash the benefits of Knowledge Management. Different theoretical Knowledge Management schools of thoughts covers the field of Knowledge Management with a multitude of ideas, insights and approaches varying from focus on the hard aspects (structures, systems), soft aspects (sharing and caring), measuring up to and including the profitability.

The module Management of Knowledge Management (KMT) aim is to enable the contemporary manager to master effectively Knowledge Management by giving insight on an academic level in the field of Knowledge Management and reflect upon the students acting as a Knowledge Manager or Activist. The motto is to finish the module “beyond the models”.

Need to know more? Read the module description or get in contact

English Course with Rotterdam Business School MBA Certifcate

What is Change? The word has become routine in organisational, but it means different things to different people and depends on the perception of the person in question. To someone who has never been involved in change, a minor shift in work pattern may seem like the end of the world; but to an experienced change person, even large changes can seem like routine events. Change is here to stay – and it going to affect us all.


Many change programmes do not deliver the expected result. In order to achieve organisational strategic goals it is essential for organisations to manage change efficient and effectively; the performance of change management must increase in order to pay off. The need for organisations to understand how to manage change has never been greater. Managing Change is probably the most difficult part of the leader’s role. After all, even a simple instrumental change can ignite fierce reactions. This is because Change affects people in many ways:structures, procedures, job security, terms, conditions and social networks are all affected. One of the most difficult challenges for a change leader is diagnosting and implementing changes and gaining acceptance and results.

The module Management of Change Management (CMT) aim is to enable the contemporary manager to master effectively Change Management by giving insight on an academic level in the field of Change Management and reflect upon the students acting as a Change Leader. The motto is to finish the module “beyond the models”.

Need to know more?. Read the module description or get in contact

English Course with Rotterdam Business School MBA Certifcate

The worlds of technology and business impinge each other faster and more intensely than ever. Relatively new technologies provide enormous possibilities and threats for organizations. Concurrently costs are needed at an absolute minimum. Technology & Innovation usually requires large investments and affects strongly the vulnerability and performance of organisations. Technology is seen as an enabler and driver of innovation as well as a millstone which hinders Innovation and disturbs the relation between Business and Technology Managers. It forces organisations to a thoughtful and aligned Technology & Innovation in order survive and achieve their strategic goals. The need for organisations to understand how to direct and exploit Technology and Innovation has never been greater.

The module Management of Technology & Innovation (MTI) aim is to enable the contemporary manager to master effectively Technology & Innovation by giving insight on an academic level in the field of Management of Technology & innovation.

Need to know more? Read the module description or get in contact

The virtual learning environment with the learning material for the workshop Critical Thinking and Communication as serviced by Management of Change for students, as part of their master studies in Business Informatics at Utrecht University in the ICT Advisory course (INFOMICTA).  

This is the environment for the Team Assignment for Block 2 of the Master Consultancy & Entrepreneurship.

This is the Management of Technology & Innovation (MTI) course of the Master programme Consultancy & Entrepreneurship.

The course was formerly known as Management of Technology (MOT).

This edition is for Class: RBS12MCE09

In tijden van schaarste van mensen en (financiële) middelen vragen investeringen om sterk onderbouwde baten die bovendien ook verzilverd moeten worden om geaccepteerd te kunnen worden door belanghebbenden. De Masterclass Overtuigend Verzilveren is een opleiding die werkt aan het overtuigend benoemen en verzilveren van Baten. In deze combinatieopleiding leren professionals het beste van twee competentiegebieden: enerzijds Kritisch Denken en Communiceren en anderzijds Benefits (Baten) Management.

De Masterclass Overtuigend Verzilveren is bestemd voor eenieder die betrokken is bij investeringsbeslissingen zoals: portfoliomanagers, informatiemanagers, productmanagers, programmamanagers, projectmanagers, business analisten, demand managers, supply managers, functioneel beheerders en last but not least managers in algemene zin (zoals opdrachtgevers).

In de masterclass leer je de kunst van het Overtuigend Verzilveren. Je werkt aan je competentie om onderbouwd en overtuigend beleidsdocumenten zoals investeringsvoorstellen op te stellen, respectievelijk deze te analyseren en de voorwaarden te creëren voor de verzilvering van de verwachte baten.

Kortom je leert om:

 • Beslisdocumenten van anderen en jezelf te kunnen analyseren.
 • Overtuigende beslisdocumenten te kunnen opstellen.
 • Baten te kunnen benoemen.
 • De voorwaarden creëren voor de verzilvering van baten.

De cursus bestaat uit tien leerbouwstenen in drie rubrieken:

De Masterclass omvat 8-10 lessen die uitgeserveerd worden in afzonderlijke lessen dan wel in twee workshops van twee dagen op een locatie naar keuze.

Het veranderweekend Innoverend Veranderen zoals aangeboden op www.verandergilde.nl

De masterclass Change & Acceptance. De cursus die Change Implementers opleidt in het begeleiden van individuele verandering in implementatietrajecten. Zie de cursusinformatiepagina voor meer informatie.

An introduction to Moodle.

Discovery Workshop supporting the Moodle Start-Up Masterclass

Sandbox for teachers

Je bent bij registratie op deze site automatisch ingeschreven en zal daarom de nieuwsberichten over onze activiteiten in je mail ontvangen. Wil je dit niet, dan kan je hier jezelf uitschrijven.